ÖZSU Makine yılların verdiği tecrübe birikimi ve kendisini sürekli olarak geliştirme arzusu ile 2013 yılında Rüzgar Türbini üretim lisansına sahip Alman Wind Technik Nord ortaklı AYETEK firması ile kule üretim ve türbin montaj anlaşması imzalamıştır.Ayrıca 2014 yılı içerisinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı Kapsamında ‘RÜZGARI YAKALA’ başlıklı projesi ile destek almaya hak kazanmış ve Türbin kule üretim hattı için almayı planladığı makine ekipmanın önemli bir kısmının finansmanını bu destek aracılığı ile sağlamıştır.

 

İlk lisanssız 250 Kw rüzgar türbini kurulumunu Nisan 2014’te gerçekleştiren ÖZSU sorunsuz bir şekilde türbini devreye alarak müşteriye teslim etmiştir.Bu sektöre girmemizin en büyük nedeni bölgemizin rüzgar yönünden oldukça önemli bir konuma sahip olmasıdır.Ülkemizin enerji ihtiyacı her yıl ortalama %8 artış göstermektedir. Ülkemiz enerji ihtiyacını büyük oranda ithal etmektedir. Bu sebeple ülkemizin dışa bağımlılığının azalmasına katkıda bulunabilmek adına bu sektörde yatırım yapmayı kendimize bir borç bilmekteyiz.

 

ENERJİ Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi 2012 yılında 242,4 milyar kWh olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre %1,3 artarak 245,5 milyar kWh, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla göre (239,5 milyar kWh) %0,1 azalarak 239,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Elektrik tüketiminin 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh´e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 TWh´e ulaşması beklenmektedir. 2013 yılında sisteme toplam 6.985 MW´lık yeni santral eklenmiş olup kurulu gücümüz 64.044 MW seviyelerine ulaşmıştır.2013 yılında elektrik üretimimizin, %43,8´i doğal gazdan, %25,4´ü kömürden, %24,8´i hidrolikten, %2´si sıvı yakıtlardan ve %4´ü yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiştir.

 

2013 yılı sonu itibariyle Türkiye´nin kurulu gücü içerisinde EÜAŞ %37,1, üretim şirketleri %42,8, yap-işlet santralleri %9,5, otoprodüktörler %5,4, yap-işlet-devret santralleri %3,6 ve işletme hakkı devredilen santraller %1,5´lik paya sahiptir.Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi hedefi doğrultusunda, 4628 sayılı Kanunla ve 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile yeni üretim yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür. Son on iki yıl içinde devreye giren 32.198 MW ilave kapasitenin yaklaşık 29.474 MW´lık bölümü özel sektör tarafından yapılan santrallardan oluşmaktadır.

 

2013 yılında sisteme toplam 6.985 MW´lık yeni santral eklenmiş olup, devreye giren ilave kapasitenin 6.821 MW´lık kısmı özel sektör tarafından yapılan santrallardan oluşmaktadır. 2013 yılında işletmeye alınan toplam 6.985 MW kurulu gücündeki bu üretim tesislerinin;4´ü ( 148,6 MW) jeotermal,11´ü (499,1 MW) rüzgâr,86´u (2679,6 MW) hidrolik,10´u (78,4 MW) çöp gazı ve biyogaz29´si (3578,9 MW) termik santrallardır.Elektrik sektöründe rekabeti esas alan şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve bu suretle yatırım ortamının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)´ın kurulması çalışmaları devam etmektedir. ( Bkz. www.enerji.gov.tr )Neden Dönüştürülebilir Enerji ? Türkiye’nin 2013 enerji ithali 55,9 milyar $ seviyesine gelmiştir ve bundan dolayı enerji tüketimini yeni ve yenilenebilir enerjiden karşılamak isteyen ülkemiz yenilenebilir enerjiye teşvikler uygulamakta ve yeni hedefler koymaktadır.

 

Bu bağlamda ülkemizin rüzgar, güneş, biyogaz, jeotermal ve hidroelektrik gibi kaynakları devreye sokulmaktadır. Ülkemizin rüzgar verimliliğinin en iyi olduğu bölge Güney Marmara ve Özellikle Balıkesir’dir. Ülkemizde bulunan 2980 MGW lık kurulu Rüzgar Tribünü gücünün %28’i Balıkesir il sınırları içerisindedir. Bölgemiz güneşlenme süresi bakımından Avrupa birliğinde en fazla güneş paneli olan Almanya’nın iki katından fazladır. Biyogazın ham maddesi olan biyolojik atıklar bakımından Güney Marmara tam bir hazinedir.( Balıkesir’de 5.5 milyon kanatlı, 5 milyon büyükbaş, sulu tarım arazileri ve tarıma dayalı sanayi vardır.) Türkiye’nin 2020 yılı enerji hedeflerinde rüzgar 20 000 MGW seviyesine ulaşmıştır.

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı : www.gmka.org.tr

 

Kalkınma Bakanlığı: www.kalkinma.gov.tr

Proje Ortağı : www.ayetek.com

Fotoğraflar

 
[rl_gallery id=”351″]

Categories:

Tags:

Comments are closed

en_USEnglish